Beterlerenschaatsen.nl

Visie

In diverse leerboeken over trainingsleer kom je het begrip ‘grondmotorische eigenschappen’ tegen. Deze eigenschappen – uithoudingsvermogen, kracht, snelheid, lenigheid en coördinatie – bepalen samen het prestatievermogen. Het trainen c.q. verbeteren van deze eigenschappen vind je in veel trainingen terug. Hierbij enige kanttekeningen:

Uithoudingsvermogen en kracht zijn tot op zekere hoogte trainbaar. Voor snelheid en lenigheid zijn we nogal afhankelijk van de genetische aanleg. In zekere zin geldt dit ook voor de coördinatie (techniek, besturing) echter in de praktijk zie ik te vaak dat er een soort uitputtingsslag wordt geleverd om uithoudingsvermogen, kracht, snelheid en lenigheid te verbeteren, zonder duidelijk effect.
In de schaatssport is degene die het hardst kan fietsen of die in het krachthonk het meeste gewicht kan duwen vaak niet degene die het snelst is op het ijs of die de meeste vooruitgang boekt. De oorzaak zit hem in een tekort aan techniek.De regie om tot prestatieverbetering te komen, ligt dus in handen van de techniek (coördinatie).
Beter leren schaatsen bereik je vooral door aandacht te hebben voor techniek. De oplossing is het beter leren besturen van het lichaam. Onze hersenen zijn plastisch d.w.z. dat hierdoor bewegingen functioneler, effectiever en doelmatiger gemaakt kunnen worden. Dit kan door specifieke training uitgaande van de principes:

  • wat je (verkeerd) aanleert, kun je ook weer afleren;
  • aanleren geschiedt meestal onbewust;
  • afleren geschiedt meestal bewust.

Beterlerenschaatsen.nl wil je graag helpen het plezier in het schaatsen te vergroten en de prestatie te verbeteren.